De volgende personen zijn werkzaam in de praktijk.

 

A.P.M.T. Bruijs, huisarts

Ik heb geneeskunde gestudeerd in Rotterdam van 1977 tot en met 1983. Mijn dienstplicht heb ik vervuld bij de Koninklijke Marine. Na mijn dienstijd ben ik beroeps geworden bij de K.M.
De huisartsenopleiding heb ik gevolgd in Rotterdam van 1 april 1986 tot 1 april 1987.
In mijn marinetijd ben ik twee keer uitzonden geweest naar een oorlogsgebied in de Persische Golf: met een mijnenjager in 1987/1988 en met een fregat in 1990/1990. In 1991 ben ik voor negen maanden uitgezonden geweest naar Curacao als gezinsarts voor het marinepersoneel en hun gezinnen aldaar.
Op 1 mei 1993 heb ik de praktijk van huisarts FJJ Hamer overgenomen. In het begin aan huis maar per 15 juni 2001 op het huidige adres.
Ik ben getrouwd met Benedikte Bruijs-Schaapveld en we hebben vijf kinderen.

 

Willie van der Kaaij.

 

 

 

Agnes Staallekker, diabetesverpleegkundige

Agnes is sinds begin 2010 verbonden aan de praktijk.  Zij heeft spreekuur aan de Laan van Meerdervoort 782 A op maandagochtend en vrijdagmiddag.
Zij is tevens diabetespleegkundige van de praktijk van huisarts RM Roosmalen en de huisartsenpraktijk Pameijer.