Tarieven:

Hieronder staan de tarieven vermeld die ingaan per 1 januari 2021.

Consult tussen 5 en 20 minuten:    € 10,51
Consult langer dan 20 minuten:    € 21.03
Visite:    € 15,77
Visite langer dan 20 minuten:    € 26,28
Consult korter dan 5 minuten    € 5,26
E-mail consult:    € 5.07
Vaccinatie:    € 5.07
Daarnaast declareren huisartsen per kwartaal het inschrijftarrief bij uw zorgverzekeraar.
Dit is per ingeschreven patient per 1 januari 2016: 

tarrief onder de 65 jaar 17.14
tarrrief tussen 65 en 75 jaar 20.11
tarrief tussen 75 en 85 jaar 30.19
tarrief ouder dan 85 jaar 47.37

 

 

 


De praktijk voldoet aan de eisen van inzetten extra zorg voor oudere patienten. Hiervoor kan ik per kwartaal 1,62 euro per ingeschreven patient declareren (module ouderenzorg, code 31060).

De praktijk neemt deel aan een diagnostisch toetsoverleg en hiervoor kan ik 0,12 euro per ingeschreven patient per kwartaal declareren (module diagnostisch toetsoverleg, code 30003).

De praktijk maakt gebruik van een veilige manier om met andere zorgverleners te communiceren (KIS) en ik kan per kwartaal per inhgeschreven patient 0.13 euro declareren (ICT-tool, code 31326).

De hierboven beschreven tarieven en declaratie van inschrijftarief en zogenaamde extra modules zijn contractueel vastgelegd tussen mij en de zorgverzkeraars. Ik breng deze bedragen ook in rekening als u een verzekering hebt in het buitenland (bv Cigna, voorheen van Breda). Deze vergoeden al deze bedragen.

De praktijk verricht een drietal DBC's (Diagnose Behandel Code): dit zijn Diabetes Mellitus type 2, COPD en CVRM secundaire preventie. De zorggroep HADOKS chronische zorg declareert dit bij uw zorgverzekeraar.

Patienten die niet staan ingeschreven in de praktijk (passanten) betalen voor een spreekuurconsult 29.83 euro. Als u een geldig pasje van uw zorgverzekering hebt dan kan ik dit bedrag elektronisch declareren bij uw verzekering. Indien u geen geldig bewijs hebt, moet u dit bedrag contant betalen aan het eind van het consult.

Sommige (buitenlandse) verzekeringen accepteren niet het inschrijftarrief. Ik declareer dan het passantentarrief. Zij vergoeden dit wel.

Deze tarieven worden vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).
Alle rekeningen die ik maak worden elektronisch direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. U ontvangt dus geen rekeningen meer.

Voor de avond, nacht en weekeinden gelden andere bedragen. Zij worden door de doktersdienst (SMASH) gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Als u, tijdens mijn afwezigheid, naar een waarnemend huisarts gaat, dan breng ik dit bedrag bij u in rekening. U krijgt geen aparte rekening van de waarnemend huisarts.

Alles wat huisartsen declareren valt NIET onder uw eigen risico en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook de POH-GGZ (Sasja van de Water) valt onder de huisartsenzorg, alsook de inzet van diabetesverpleegkundige Agnes Staallekker (de POH-somatiek).