Praktijk informatie.

 Vanzelfsprekend kunt u terecht op het spreekuur, rijd ik visites en kunt u recepten bestellen. We doen echter veel meer en hierover wil ik u informeren.

Op lila tekst (hyperlink) kunt u klikken voor meer informatie over dit onderwerp.

 1. Diabeteszorg, secundaire preventie hart- en vaatziekten en COPD.

De praktijk is aangesloten bij zorggroep ELZHA. We verlenen diabeteszorg (diabetes type 2), secundaire preventie hart- en vaatziekten en COPD-zorg volgens de eisen van deze zorggroep. Dit zijn de zgn DBC's.

Op dit moment voldoen we aan de kwaliteitseisen die de zorgverzekeraars verlangen om deze zorg te leveren.

Om in aanmerking te komen voor secundaire preventie hart- en vaatziekten moet u bekend zijn met een hartinfarct, angina pectoris, TIA, CVA (beroerte), claudicatio (etalagebenen), aneurisma buik (verwijding slagader buik).

Agnes Staallekker is de verpleegkundige die deze controle uitvoert. Zij heeft maandagochtend en vrijdagmiddag spreekuur op afspraak (u wordt door ons opgeroepen) op de Laan van Meerdervoort 782 A.

De meeste patienten worden door de SHL (Stichting Huisartsen Lab) om de drie maanden schriftelijk uitgenodigd om bloed te prikken voor controle van hun diabetes, eenmaal per jaar voor hart- en vaatziektecontrole en eenmaal per jaar opgeroepen voor een longfunctie.

Tweemaal per jaar heb ik overleg met een verpleegkundige van ELZHA: Erwina Cerrimovic omtrent de DBC's

2. POH-GGZ.

Vanaf 14 november 2013 is er een praktijkondersteuner voor de geestelijk gezondheid (POH-GGZ) verbonden aan de praktijk.
De POH-GGZ  is Sasja van de Water. Ze is psycholoog en heeft elke vrijdag een afspraken spreekuur op Goudenregenplein 12.  U maakt de afspraak gelijk via mij. Als u een keer niet kan komen op uw afspraak dan kunt u de assistene bellen en zij kan de afspraak verplaatsen.
Zij behandelt zelf patienten maar als de problematiek complex is verwijst zij direct door naar de gewenste instantie. De kosten voor de praktijkondersteuner vallen onder de huisartsenzorg (geen eigen risico).
Gaat u naar een vrij-gevestigde psycholoog dan worden de kosten verrekend met uw eigen risico.

 3. Samenwerking andere eerstelijns gezondheidswerkers.

Er is een samenwerkingsverband met:

4.1. Een psycholoog: Chris Scholler.

3.2. Een kinderpsycholoog: Hester Schaart.

3.3. Een psychosomatisch fysiotherapeut: Ineke Leeuwenhoek-van Galen.

3.4. Een dietiste: groep Mix-dietisten, met o.a. Iris Walsmit.

3.5. Algemeen fysiotherapeuten: de groep in de Westerpolikliniek.

4. Project polyfarmacie.

Eens per jaar worden alle patienten die 5 of meer soorten medicatie gebruiken geselecteerd. Samen met de apotheek wordt kritisch gekeken naar het medicijngebruik en zo nodig in overleg met de patient aangepast.

Met de volgende apotheken wordt samengewerkt: Akelei, van Laaren, Bohemen, Segbroek, Waldeck, Zuiderpark en Pillen en praten. Per jaar bekijken we ongeveer 180 dossiers.

 5. Project ouderenzorg/geriatrisch netwerk.

Per 1 april 2014 heb ik een contract met de zorgverzekeraars om complexe ouderenzorg te kunnen leveren. Alle patienten ouder dan 75 jaar krijgen de mogelijkheid bezocht te worden door een verpleegkundige ouderenzorg: dit is Sandra Harthoorn. Zij bezoekt u thuis en zij bekijkt in hoeverre er extra steun en zorg nodig is om er voor te zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen.
Er is een geriatrisch netwerk opgericht voor deze speciale ouderenzorg. Hierin zitten de huisartsen K.Bras en J. PouwK. Lentze, en R. Mangal, B. Tasseron, JW van Doorn, R. Schnackers, T. Thien en K. Verhagen. Wij werken ook samen met de specialisten ouderenzorg (voorheen verpleeghuisartsen) van HWW, dit is Gemma van der Voorst en Florende, dit is DG de Loor. We werken ook samen met  thuiszorgorganisaties HWW, Florence en Buurtzorg, ergotherapeute Dineke Bangerter, fysiotherapie Westerpolikliniek , M&O fysiotherapie en Origo oefentherapeuten, dietist Iris Walsmit, en een consulent ouderenzorg van het maatschappelijk werk Lizeth Kastelein,
We hebben 6 x per jaar een gezamelijk overleg. We kennen elkaar persoonlijk en maken onderling makkelijk contact.

De inzet door dit team wordt bijzonder positief gewaardeerd.

6. Overleg apotheek en huisartsen.

Viermaal per jaar is er een structureel overleg tussen huisartsen en apotheken, het zogenaamde FTO. De praktijk neemt hieraan actief deel. Dit overleg is in de Akelei-apotheek.

 De Akelei-apotheek is zo’n beetje de vaste apotheek van de praktijk. Deze is gelegen op 75 meter van de praktijk. U kunt daar, indien u dit wilt, een recept gelijk ophalen.

Hebt u een injectie nodig of er moet iets verbonden worden en dit is niet op de praktijk voorradig, dan kunt u dit direct bij de Akelei-apotheek halen.

7. Het bevolkingsonderoek op baarmoederhalskanker (uitstrijkjes).

U krijgt de oproep thuis gestuurd en u maakt dan een afspraak (kan online) bij mij op het spreekuur. 
Indien u dit wenst kan een vrouwelijke huisarts het uitstrijkje maken: Dit is collega Karin Bras.

8. Inbrengen spiraaltje (IUD).

Ik zelf breng geen spiraaltjes in. Een vrouwelijke collega doet dit voor mij: huisarts Karin Lentze.
U vraagt eerst (kan via deze site) een recept aan voor een spiraal (de Mirena spiraal = bevat hormoon) en een pijnstiller die u moet innemen 1 uur voor het plaatsen (Naprosyne 500 mg).
Als u nog nooit een bevalling heb gehad en u wilt een koperspiraal dan moet ik u helaas verwijzen naar de gynaecoloog in ziekenhuis. Indien u reeds een keer bent bevallen dan kan dokter Lentze wel de koperspiraal inbrengen. Vraag dan eerste recept aan via de site.
Pas als u de spiraal en de pijnstiller in huis hebt maak dan een afspraak bij de praktijk van dokter Lentze: telefoonnummer is: 070-820.05.05. Adres: Appelstraat 21.

9. Automatisering.

De beschikt over een huisartseninformatiesysteem (HIS), dit is Medicom. Dit systeem is verbonden met onder andere de volgende apotheken: Akelei, Bohemen, van Laaren, Segbroek, Vogelwijk, Zuiderpark, Pillen en Praten, Waldeck en Loosduinse. Als u met een recept van een andere dokter (specialist) daar komt, heb ik altijd een overzicht van wat u slikt. Ga dus met een recept van uw specialist ALTIJD naar uw eigen apotheek.

De apotheek heeft alleen de mogelijkheid om lab-uitslagen in te zien. Bijvoorbeeld uw nierfunctie, zodat bij problemen, in overleg met een arts, de dosis aangepast kan worden.  Dit  voor uw veiligheid!

De apotheek kan NIET in uw dossier kijken.

Alle relevante brieven van de specialist zijn ingescand en zitten in uw elektronisch medisch dossier.

Brieven van specialisten, rontgen- en labonderzoek worden door de meeste ziekenhuizen elektronisch verzonden naar mij en koppel ik aan uw dossier.

Indien u een verwijsbrieven nodig hebt wordt deze elektronisch verzonden naar de ziekenhuizen via Zorgdomein.

Indien ik afwezig bent en u gaat naar een van de volgende praktijken: Bras/Pouw, Lentze, Thien, Schnackers en Bong: zij kunnen in uw medisch dossier kijken om u zo optimaal van medische hulp te kunnen voorzien.
Indien u naar de dokterspost gaat (SMASH) kunnen de huisartsen aldaar alleen uw medisch dossier inzien indien u daar toestemming voor hebt gegeven middels het Opt-In systeem.

Via MGn kunt u uw dossier inzien, vragen stellen, medicatie aanvragen en u kunt on-line afspraken maken met de praktijk (zie home-page).

10. Stage doktersassistente.

De praktijk is een erkende plaats waar doktersassistentes in opleiding hun praktische ervaring opdoen. Deze komen vaak via het Mondriaancollege. De assistente kan u vragen of u, onder supervisie van de assistente, geholpen wilt worden door de stagiere. U mag altijd weigeren.

11. Klachten.

De praktijk voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg.
Dit houdt in dat er in de praktijk een systeem is van veilig melden van incidenten. U kunt u klacht laagdrempelig indienen. U kunt altijd uw klacht indienen bij een onafhankelijke organisatie de Huisartsen Kring Haaglanden (zie pagina klachtenformulier).