Praktijk informatie

De praktijk is gevestigd in de regio bloemen- en vruchtenbuurt. De praktijk is geopend voor nieuwe patienten indien u woonachtig bent in de postcode gebieden: 2547, 2551,  2555, 2563, 2564 en 2565. Neemt u dan telefonisch contact op met de assistente, telefoon 070-368.27.38. U kunt altijd een afspraak maken om kennis te maken, waarna u kunt beslissen wat u wilt doen.

Recepten:
Tussen 8.00 en 15.00 uur kunt u recepten opgeven. Recepten worden of direct electronisch doorgegeven aan uw apotheek of per fax doorgebeld.
Ook kunt u op deze site een recept aanvragen. Klik hiernaast aan bij "recept aanvragen". Het kan ook on-line via MGn: meld u aan via de home-page.

Medische handelingen:
Zoals controle van bloeddruk, bloedsuiker en handelingen als oren uitspuiten, injecties, wondcontrole enz..
U kunt voor deze controles en handelingen 's ochtend tussen 8:00 en 12:00 uur terecht bij de assistente, zonder afspraak te maken.

Uitslagen
Op dit moment worden de meeste uitslagen vanuit het ziekenhuis electronisch verzonden, soms dezelfde dag maar meestal duurt het 1 a 2 dagen.U kunt het beste bellen met de assistente tussen 8:00 en 12:00 uur voor de uitslag. De uitslag die de assistente u geeft is ALTIJD eerst door mij gezien en besproken. Mocht u verdere vragen hebben over de uitslag dan kunt u mij bellen op het telefonsich spreekuur of u stuurt een email: klik hierboven aan bij Medische Vraag. Mochten er alarmerende zaken gevonden zijn bij een uitslag dan neem ik persoonlijk contact met u op.
Uw uitslagen kunt u ook on-line via MGN raadplegen: meld u aan via de home-page.

Ziekenhuis bezoek:
Als u dit wenst vernemen wij dat graag. Door het groot aantal ziekenhuizen in de regio is het helaas niet altijd mogelijk om hieraan tegemoet te komen.

Uw medisch dossier:
Uw medisch dossier bevat informatie die noodzakelijk is voor "goede hulpverlening", niets meer en niets minder.
Vanaf juni 2009 wordt zijn alle medische dossiers elektronisch opgeslagen. In verband hiermee  zijn relevante papieren brieven ingescand en worden digitaal bewaard op een externe server (een bunker in Amersfoort).
Het medisch dossier van nieuwe patienten wordt ook zodanig bekeken en ingescand. Overbodige delen worden vernietigd.

U hebt ten alle tijde inzage in uw medisch dossier. U hebt, wat mij betreft, hier geen toestemming voor nodig van mij. Wilt u een kopie van uw dossier dan kunt u de assistente om een uitdraai vragen.
Voor uw partner hebt u een schriftelijke verklaring nodig waar deze aangeeft dat het dossier meegegeven kan worden. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebt u eveneens de toestemming van uw kind nodig. Voor kinderen jonger dan 12 jaar en zij vallen onder uw ouderlijk gezag, dan is geen toestemming van het kind nodig.

Wilt u de officiele tekst van de KNMG lezen: klik hier.

Tijdens waarneemsituaties overdag kunnen alleen Dr Schnackers, Dr Thien, Dr. Bras en Pouw, Dr. Lentze uw elektronisch dossier raadplegen (zij hebben hetzelfde computersysteem als ik).

Als u toestemming hebt gegeven aan mij om uw dossier open te stellen voor het LSP (Landelijk SchakelPunt) dan kunnen dokters werkzaam bij de doktersdienst (SMASH) ook (beperkt) uw dossier inzien: dwz: laatste 5 kontakten, diagnoses, medicatie en overgevoeligheid. Ik raad u dringend aan om uw dossier open te stellen voor waarneming buiten kantooruren zodat dokters die u onderzoeken bij de SMASH op de hoogte zijn van uw medische bijzonderheden.